Пояснювальна записка до робочого навчального плану Райгородського ліцею Новоайдарської селищної ради

на 2021 / 2022 навчальний рік

І. Загальні засади

Райгородський ліцей Новоайдарської селищної ради забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість учням розкрити та сприяє реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.
Робочий навчальний план враховує основні вимоги Законів України:
- «Про освіту»,
- «Про загальну середню освіту» (зі змінами),
- Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р,
- Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688);
- Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.
- Державних санітарних правил і норм улаштування, утриманнязагальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН5.2.008-01);
- наказу МОН України від 08.10.2019 №1272« Про затвердження типовихосвітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальноїсередньої освіти»;
-наказу МОН України від 08.10.2019 №1273 « Про затвердження типовихосвітніх та навчальних програм для 3-4 класів закладів загальноїсередньої освіти»;
- наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 « Про затвердження типовоїосвітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
- наказу МОН України від 20.04.2018 № 408 ,( у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464
« Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;
- наказу МОН України від 10.07.2019 №955 «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.01.2016 №8» до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти.

Робочий навчальний план складений за Типовими освітніми програмами:

- для1-2 -х класів –Розроблений на основі Державного стандарту початкової освіти (затвердженого постановою КМУ від 2.02.2018р. №87 (у новій редакції постанови КМУ від 24.07.2019 р. № 688 додаток №12,за Типовою освітньою програмою , затвердженою наказом МОН від 08.10.2019 №1272.
- для 3 - 4класів -Розроблений на основі Державного стандарту початкової освіти (затвердженого постановою КМУ від 2.02.2018р. №87 (у новій редакції постанови КМУ від 24.07.2019 р. № 688 додаток №12,за Типовою освітньою програмою , затвердженою наказом МОН від 08.10.2019 №1273.
- для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальноїсередньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від20.04.2018 № 405 ( таблиця 12) ,
- для 10 -го класу - Розроблений за Типовою освітньою програмою закладівзагальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОНУкраїни від 20.04.2018 № 408,( у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464 )(таблиця 2).
Робочий план містить інваріативну складову, сформовану на державномурівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів.

У Райгородському ліцеї 10 класів, в яких навчається 85 учнів.

Для учениці 4класуорганізованеіндивідуальненавчання (педагогічний патронаж) на дому (складенийіндивідуальнийнавчальний план та розклад занять). Для ученів 3, 8 класуорганізованедистанційненавчання .Дляучениці 11 класу організоване сімейне ( домашнє)навчання( складенийіндивідуальнийнавчальний план ).

Освітній процес у ліцеї здійснюється українською мовою.

Вибірково – обов’язкові предмети у 10 класі: інформатика – 1 год., технології – 2 год.

Профільне навчання здійснюється на базі 10 класу з урахуванням матеріально–технічного, навчально-методичного та кадрового забезпеченняшколи, навчальних інтересів учнів та побажань батьків таким чином: 10кл.-історичний напрям (профільний предмет -історія України)

Кiлькiсть переглядiв: 375

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.